gtag('config', 'UA-156294256-1'); 385938362251492
top of page

 שילת 

•    שום, פלפל ושמן זית  (איזור תעשיה)

  • עולם הממתקים, כרמל 29

 

שיטים
•    אשרם במדבר שיטים


שדה בוקר 
•    כנענייה    מדרשת בן גוריון


שדה עוזיה
•    האיכר זנזורי   

שפיים

•    משק פיין  

 
שקף
•    מינימרקט שקף


שדה אליעזר
•    Buy the way drive 


שתולה
•    קירות מדברים


שורש
•    צרכניית שורש 


שדה בוקר
•    פולה קפה


שדמות דבור
•    אוליב קפה

bottom of page
385938362251492